Instruktioner

 • GIMP

Skala bild i GIMP

 1. Leta fram önskad bild på exv Google
 2. Högerklicka
 3. Välj “Spara som”
 4. Öppna igen och högerklicka
 5. Välj “Edit with GIMP”
 6. Högerklicka, välj “bild”
 7. Välj “Skala bild”
 8. Välj bildpunkter (eller annat mått) och storlek
 9. Klicka “skala”
 10. Spara som, ändra till “jpg” och stäng
 11. Klicka på figuren för “Add images”, bläddra fram önskad bild
 12. Klicka på “Upload”
 13. Ställ markören där du vill ha bilden
 14. Klicka på bilden

Klippa bild i GIMP

 1. Leta fram önskad bild på exv Goggle
 2. Högerklicka
 3. Välj “Spara som” (ändra till jpg)
 4. Öppna igen och högerklicka
 5. Välj “Edit with GIMP”
 6. Högerklicka, välj “bild”
 7. Välj “Storlek på rityta”
 8. Om bilden ska delas i exv 4 delar skriv in halva värdena, då syns markerad fyrkant på bilden.
 9. Spara delen med lämpligt namn.
 10. Gör “Ångra” för att få tillbaka bilden
 11. Skriv in “-värden” för att få övre högre bildfyrkant, osv
 12. Klicka på figuren för “Add images”, bläddra fram önskad bild
 13. Klicka “Upload”
 14. Ställ markkören där du vill ha bilden
 15. Klicka på bilden - Ordered List Item

Friläggning av bild

 1. Öppna önskad bild i GIMP
 2. Använd “sax-verktyget” för att klippa ut, sammanfoga början och slut
 3. Tryck på “Enter”
 4. Kopiera “det utklippta” och klistra in som ny bild
 5. Spara som “xcf”

Inklippning av bild på bakgrund

 1. Öppna bild som skall klippas in
 2. Skala ner till önskad storlek
 3. Markera hela bilden och kopiera
 4. Ta fram bakgrundsbilden
 5. Klistra in som nytt lager
 6. Se till att rätt lager är aktivt
 7. Använd flyttningsverktyget för att flytta objektet till önskad plats
 8. För att skriva text, klicka på “A-verktyget”
 9. Välj färg på texten, tex genom att med “pipett-verktyget” välja färg från bilden

Toning och sprayburk

 1. Ta ev fram bild med GIMP som färgerna skall tas ifrån.
 2. Ta fram ny bild
 3. Markera den del av bilden som ska färgläggas
 4. Se till att bilden är aktiv
 5. Klicka på färgverktyget och klicka på plats i bilden där den önskade färgen finns
 6. Klicka igen på nästa färg för toning
 7. Klicka på symbolen för toning och dra toningsverktyget över bilden.
 8. Upprepa till bilden är klar
 9. För cirkulära figurer, klicka på cirkelsymbolen, vid toning välj “cirkulär”
 10. Om nya figurer ska läggas in, skapa “nytt lager” först.
 11. För sprayning, välj färg som tidigare, klicka på sprayverktyget och håll ner musknappen å“spraya”.
 12. Spara som “xcf” så kan bilden redigeras senare om så önskas.

Spegling och toning

 1. Klistra in en bild som nytt lager
 2. Högerklicka på lagret och välj “duplicera lager” och flytta ner kopian under orginalet.
 3. Högerklicka på kopian och välj “Skala lager” och skala bara höjden lite
 4. Högerklicka på kopian och välj Verktyg→Transformering→Vänd och vänd kopian upp&ner
 5. Lägg till en lagermask på kopian och se till att den tonar ut

Personal Tools